Välj en sida

Papiliona är en oas för förändring och omställning. Här kan du sätta fokus på de kompetenser, moment, intressen och känslor som du anser är viktigast för ditt välmående och framgång. Nu och för framtiden.

Målet är att ge dig det stöd som krävs, för att du ska hitta din plats i samhället.